Adventní duchovní obnova 2009 vedená P. Marcelem Javorou

2009

http://komin.farnost.cz/